Kapablo Nieuwsoverzicht

Training applicatiebeheerder

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren of er behoefte bestaat aan een training voor applicatiebeheerders. Tijdens deze

Kapablo opvang

Kapablo Opvang klaar voor gebruik

Vanaf heden is Kapablo Opvang klaar voor gebruik! Deze observatielijst is ontwikkeld voor het observeren van pedagogisch medewerkers en

logo Kapablo primair

nieuwe Kapablo gebruikers

De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek geweest met nieuwe Kapablo gebruikers en we zijn blij te kunnen

Diagnosemodellen Kapablo Primair

De filosofie van Kapablo is afkomstig van Triqs als ISO gecertificeerd onderzoeksbureau. Wij hanteren een model van éénmalige dataverzameling