Kapablo Primair
voor het basisonderwijs

Is Kapablo Primair iets voor uw school?

Kapablo Primair is een doeltreffend, tot in de details uitgewerkte vaardigheidsmeter ter verbetering van de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs. Lesobservaties, aan de hand van zorgvuldig samengestelde criteria van effectief leerkrachtgedrag in negen domeinen, geven een goed beeld van de mate waarin effectief leerkrachtgedrag waarneembaar is tijdens de les. Deze observatie wordt uitgevoerd door een getrainde Kapablo auditor van uw eigen organisatie.

De kijkpunten van Kapablo zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor goed onderwijs, bevatten ook de beoordelingscriteria van de onderwijsinspectie en bieden onderbouwde handvatten voor de kwalificatie van leerkrachten conform de bekwaamheidseisen van de nieuwe CAO (startbekwaam – basisbekwaam – vakbekwaam).

Maar veel belangrijker nog: Kapablo biedt bestuurders, schoolleiders en leerkrachten krachtige tools om te werken aan effectief onderwijs

 

Download hier de productflyer van Kapablo Primair.

Het laatste nieuws van Kapablo