Dé digitale vaardigheidsmeter
voor het onderwijs

Primair onderwijs

Kapablo primair

Kapablo helpt leraren, schoolleiders en bestuurders inzicht te krijgen in de effectiviteit van het lesgeven.

Voortgezet onderwijs

Kapablo voortgezet

Kapablo helpt om zicht te krijgen in hoeverre docenten de 6 rollen van hun vakmanschap effectief inzetten.

Kinderopvang

Kapablo opvang

De kwaliteit van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in beeld brengen? Ontdek hoe Kapablo u helpt.

Wat kan Kapablo voor uw onderwijs doen?

Kapablo voor professionals

Kapablo is een digitale vaardigheidsmeter voor professionals in het onderwijs en de kinderopvang. Kapablo maakt de vaardigheden van professionals inzichtelijk op bewezen pedagogisch en didactisch belangrijke gedragsfactoren. Hiermee kunnen professionals zich gericht ontwikkelen en zo de kwaliteit van onderwijs en opvang verbeteren.

Kapablo betekent ‘meesterschap / vakmanschap’ in het Esperanto en daarom hebben wij onze digitale vaardigheidsmeter Kapablo genoemd.


In het kort biedt Kapablo de volgende mogelijkheden:

  • De professional kan Kapablo gebruiken voor zelfevaluatie
  • Voor leidinggevenden biedt Kapablo goed onderbouwde kijkwijzers om observaties uit te voeren, en duidelijke handvatten om het professionele gesprek over de uitkomsten te voeren
  • Daarnaast biedt Kapablo individuele observatieverslagen, en school- en bestuursrapportages over een gekozen periode

We weten uit onderzoek (o.a. van Hattie, Leren zichtbaar maken) dat observatie van de werkwijze in de klas en de directe feedback erop een van de vier meest effectieve manieren is om het gedrag te veranderen. Het effect van directe feedback op het handelen van de professional is veel groter dan bijvoorbeeld het bijwonen van lezingen.

Het laatste nieuws van Kapablo

Nieuwe observatielijst Vakleraar

Op verzoek van onze Kapablo gebruikers hebben we een nieuwe observatielijst ontwikkeld voor vakleraar. Deze lijst is gebaseerd op onze Kapablo 2.0

Scoringscriteria observatie

Eenduidig observeren is in het gebruik van een observatie-instrument altijd een punt van aandacht. In theorie zou het niet uit mogen maken

Interne Audit

Nieuw binnen Kapablo: de mogelijkheid voor het afnemen van een interne audit. Voor een stichting voor katholiek en openbaar primair onderwijs hebben