Dé digitale vaardigheidsmeter
voor het onderwijs

Primair onderwijs

Kapablo primair

Kapablo helpt leraren, schoolleiders en bestuurders inzicht te krijgen in de effectiviteit van het lesgeven.

Voortgezet onderwijs

Kapablo voortgezet

Kapablo helpt om zicht te krijgen in hoeverre docenten de 5 rollen (Marzano) van hun vakmanschap effectief inzetten.

Kinderopvang

Kapablo opvang

De kwaliteit van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in beeld brengen? Ontdek hoe Kapablo u helpt.

opleidingen opgenomen in het schoolleidersregister PO

opleidingen opgenomen in het schoolleidersregister PO

koppeling met AFAS en AFAS InSite
aanbevolen door de PO-Raad

aanbevolen door de PO-Raad
gecertificeerd door het CRKBO

gecertificeerd door het CRKBO

Wat kan Kapablo voor uw onderwijs doen?

Goed onderwijs staat of valt bij het vakmanschap van de leraar. De leraar doet er toe. Als de kwaliteiten van de leraar tot hun recht komen, komen die van de leerling tot hun recht. Kapablo – wat “Meesterschap, vakmanschap” in het Esperanto betekent- bevordert het meesterschap. Onderzoek* wijst uit dat observatie van in de klas gebruikte methodes één van de vier meest effectieve manieren is om het gedrag van leraren te veranderen. Het effect van directe feedback op het handelen van de leraar is veel groter dan bijvoorbeeld het bijwonen van lezingen.

Kapablo biedt goed onderbouwde kijkwijzers (observatie-instrumenten) om die observaties uit te voeren en duidelijke handvatten om het professionele gesprek over de uitkomsten te voeren. Maar Kapablo helpt ook nieuwe inzichten te krijgen door het koppelen van relevante data met elkaar. Op die manier wordt de beschikbare data ontwikkelingsgericht ingezet: gericht op het verbeteren van de effectiviteit van het onderwijs en een professionele houding en cultuur.

Deze vaardigheidsmeter biedt meerwaarde voor iedereen, van leerling en ouders, via leraar, directeur en bestuurder, tot school en onderwijsgroep.
* Hattie, Leren Zichtbaar Maken, p.220 (Bazalt uitgeverij, 2014)

Het laatste nieuws van Kapablo

Nieuwe observatielijst Vakleraar

Op verzoek van onze Kapablo gebruikers hebben we een nieuwe observatielijst ontwikkeld voor vakleraar. Deze lijst is gebaseerd op onze Kapablo 2.0

Scoringscriteria observatie

Eenduidig observeren is in het gebruik van een observatie-instrument altijd een punt van aandacht. In theorie zou het niet uit mogen maken

Interne Audit

Nieuw binnen Kapablo: de mogelijkheid voor het afnemen van een interne audit. Voor een stichting voor katholiek en openbaar primair onderwijs hebben