Search

Kapablo Opvang
voor de kinderopvang

Kapablo voor Kinderopvang

Steeds meer onderwijsorganisaties voor primair onderwijs richten Integrale Kindcentra (IKC’s) in, waarbij de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de schoolleider of bestuurder valt. De behoefte aan een instrument dat de kwaliteit van een pedagogisch medewerker in beeld brengt, wordt daarom ook steeds groter.

Triqs Educatief heeft daarom Kapablo Opvang ontwikkeld. Natuurlijk doen we dat van uit dezelfde principes als Kapablo Primair: namelijk dat het instrument niet alleen van meerwaarde moet zijn voor het individu, maar dat de verkregen data de hele organisatie moet kunnen helpen beter te worden.

Kapablo Opvang werkt aan de hand van een specifiek ontwikkelde observatielijst die gebaseerd is op het Toezichtskader Onderwijsinspectie VVE en het Veldinstrument GGD.

indeling in leeftijdsklassen

De lijst maakt gebruik van verschillende leeftijdsklasssen, te weten 0 – 2 jaar, 2 – 12 jaar en 8 – 12 jaar. Afhankelijk van de gekozen leeftijdsklasse worden indicatoren uit de observatielijst aan of uit gezet. Op deze manier is Kapablo Opvang zowel geschikt voor dagopvang als voorschoolse (VSO), naschoolse (NSO) en tussenschoolse opvang (TSO).

Riksen-Walraven

Binnen de applicatie is er een grafische terugkoppeling op de resultaten die zowel door de auditor als door de pedagogisch medewerker kan worden ingezien. Daarnaast is er middels een apart ontwikkeld diagnosemodel een terugkoppeling op basis van de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven mogelijk.

Wilt u meer weten over Kapablo Opvang of bent u geïnteresseerd in een pilot in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Het laatste nieuws van Kapablo

Kapablo update

Kapablo updates

De aankomende update van Kapablo wordt een omvangrijke. Er zullen een groot aantal nieuwe functionaliteiten worden geïntroduceerd, maar ook

Naar nieuwsbericht
Triqs Educatief

Triqs Educatief

Triqs Educatief is de ontwikkelaar van Kapablo. Met een team van ervaren onderwijsspecialisten werken wij dagelijks aan uw onderwijs-uitdagingen.

Naar nieuwsbericht