Zoek

Voor wie is Kapablo

Kapablo richt zich op de volgende functies in het onderwijs en de kinderopvang.

Professionals

De professionals zijn de mensen die functies bekleden waardoor zij rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijs en/of de opvang van kinderen. Dat kunnen zowel onderwijsgevenden en pedagogisch medewerkers zijn als bijvoorbeeld intern begeleiders.

Deze professionals zijn dus de medewerkers die geobserveerd kunnen worden met Kapablo. Voor de meeste functies is een eigen kijkwijzer beschikbaar.

De toegevoegde waarde van Kapablo voor de professionals bestaat uit de mogelijkheid om:

 • Regelmatig feedback te krijgen op het professionele handelen in de groep
 • Op basis daarvan duidelijke ontwikkeldoelen te kunnen vaststellen
 • Gebruik te kunnen maken van de materialen voor ontwikkeling die de E-learning biedt
 • Zelfevaluaties te kunnen maken
 • De eigen ontwikkeling te kunnen volgen d.m.v. trendrapportages

Leidinggevenden

De leidinggevenden van de professionals zijn meestal degene die hen observeren met Kapablo. De leidinggevenden kunnen hiermee een goed overzicht krijgen van de kwaliteiten en ontwikkelkansen binnen hun team.

De toegevoegde waarde van Kapablo voor de leidinggevenden bestaat uit de mogelijkheid om:

 • Regelmatig hun professionals te observeren in hun dagelijks handelen
 • Gerichte feedbackgesprekken met hen te voeren op basis van de observatie
 • Gestandaardiseerde observatieverslagen te genereren
 • De uitkomsten van observaties te bekijken vanuit verschillende invalshoeken (diagnosemodellen) zoals 21ste eeuwse vaardigheden en instructiemodellen
 • De ontwikkeling van iedere professional monitoren d.m.v. trendrapportages
 • Teamoverzichten op te vragen van de observaties binnen een zelf gekozen periode
 • Analyses te maken van de observatieresultaten per groep of per lessoort (zoals rekenen)

Bestuurders

Bestuurders van onderwijs- en opvangorganisaties krijgen een krachtige tool in handen waarmee zij een goed beeld krijgen van kwaliteiten en ontwikkelkansen binnen hun organisatie.

De toegevoegde waarde van Kapablo voor de bestuurders bestaat uit de mogelijkheid om:

 • Scholingsbeleid te baseren op de gebleken ontwikkelkansen binnen de organisatie.
 • De uitkomsten van observaties met Kapablo en de daaruit blijkende ontwikkeling van professionals gebruiken bij het voeren van pop-, functionerings- en beoordelingsgesprekken (Gesprekkencyclus)
 • De uitkomsten van observaties gebruiken bij het bepalen van bekwaamheidsniveaus (in het PO).
 • De school- of teamrapportages gebruiken bij hun gesprekken met leidinggevenden over de school-/teamontwikkeling
 • Zelf inhoud toevoegen aan de E-learning, zodat alle gebruikers binnen de organisatie er hun voordeel mee kunnen doen