Zoek

Scoringscriteria observatie

Eenduidig observeren is in het gebruik van een observatie-instrument altijd een punt van aandacht. In theorie zou het niet uit mogen maken welke auditor achterin de klas komt kijken. Echter, de praktijk is zoals altijd weerbarstiger. Dit is één van de redenen dat wij belang hechten aan het trainen van auditoren in het observeren in de klas.

Daarnaast zijn er voor de Kapablo primair 2.0 observatielijst zogenaamde scoringscriteria ontwikkeld. Deze omschrijven per gedragsindicator de score van 1 t/m 4 in detail.

Vanaf de update van april 2019 zijn de scoringscriteria voor Kapablo 2.0 observatielijst ingebouwd in de applicatie. Door een gedragsindicator aan te klikken wordt een venster uitgeklapt waarin de scoringscriteria worden getoond. Handig in gebruik en daar waar je het op dat moment nodig hebt als auditor. Voor de volledigheid is de hele lijst met scoringscriteria in een E-learning omgeving opgenomen.

Wilt u ook gebruik maken van Kapablo binnen uw bestuur of school? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden.

Share
Tweet