Grondige onderbouwing Kapablo kijkwijzer

Er zijn veel kijkwijzers te vinden op het internet. Wat maakt Kapablo dan anders?

Onderzoeksliteratuur

Wij hechten bij Kapablo veel waarde aan onderzoek. Onze kijkwijzer is dan ook zorgvuldig samengesteld op basis van onderzoeksliteratuur. In het E-learning gedeelte vinden gebruikers dan ook een gedetailleerde verantwoording van de observatiepunten met verwijzingen naar de herkomst van het observatiepunt. Op die manier kan de observator de geobserveerde concreet feedback geven en weten beide partijen dat de geobserveerde items er toe doen in relatie tot effectief onderwijs. Natuurlijk zijn de onderzoeksresutaten van Robert Marzano (Wat werkt in de klas, 2003) er in verwerkt, maar ook de nieuwste inzichten van John Hattie (Visible Learning, 2009) zijn toegevoegd en voegen een extra verdieping toe aan wat al bekend was.

Toezichtkader onderwijsinspectie en CAO-PO

Verder ziet u met Kapablo natuurlijk ook items die van belang zijn vanuit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Schoolleiders willen immers weten waar ze staan en niet voor verrassingen komen te staan tijdens een inspectiebezoek.
Kapablo biedt een gedetailleerd zicht op de mate waarin leraren de nieuwe bekwaamheidseisen van de CAO-PO laten zien tijdens hun lessen. Deze systematiek van observeren en met verschillende brillen kijken naar de data hebben we zowel voor de CAO-indicatoren als voor bv. het EDI-model en de 21e eeuwse vaardigheden toegepast. Er kan dus ook vanuit de Kapablo observatielijst een duidelijke terugkoppeling op deze thema’s worden gegeven.

In samenwerking met onderzoeksbureau Triqs is een statistische analyse uitgevoerd waarmee sets van items zijn samengesteld die een betrouwbaar beeld geven van de bekwaamheidseisen. Zo weet u wat u meet en kunt u op een onderbouwde manier vaststellen of een leraar start-, basis-, of vakbekwaam is.

Kapablo is goedgekeurd door de PO-raad als instrument om de CAO bekwaamheidsniveaus vast te stellen en zodoende aan de opdracht van de CAO te kunnen voldoen.