Search

Grondige onderbouwing Kapablo kijkwijzer

Er zijn veel kijkwijzers te vinden op het internet. Wat maakt Kapablo dan anders?

Bij het opstellen van de kijkwijzers van Kapablo houden wij rekening met:

 • Onderzoeksliteratuur
  Wij hechten bij Kapablo veel waarde aan onderzoek. Onze kijkwijzers zijn dan ook zorgvuldig samengesteld op basis van erkende en veel gebruikte onderzoeksliteratuur.

 • Toezichtkaders en CAO
  Onderwijs- en opvangorganisaties staan onder toezicht van inspecties, en ook hun werkwijze en indicatoren zijn gebruikt bij het opstellen van de kijkwijzer. Waar cao’s eisen stellen, zijn ook deze verwerkt in de kijkwijzers.

 • Beroepsorganisaties
  Als beroepsorganisaties eisen stellen aan werknemers, zijn deze verwerkt in de kijkwijzers.

 • Praktijkervaring van onze experts
  Onze trainers en adviseurs beschikken over een rijke praktijkervaring in het onderwijs. Zij weten daarom uit eigen ervaring en uit de vele gesprekken die zij in het veld voeren, wat wel en wat niet werkt.

Voor iedere Kapablo is de onderbouwing van de kijkwijzers natuurlijk weer anders. dit dus weer anders. Klik op de betreffende Kapablo voor meer informatie over de onderbouwing van de kijkwijzers:
• Kapablo Primair/Onderbouwing
• Kapablo Voortgezet/Onderbouwing
• Kapablo Opvang/Onderbouwing