Search

Vivente

De Vivente-groep is een ondernemende stichting en verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle. Vivente betekent: levendig. Vivente bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten, zoals het jaarklassensysteem, natuurlijk leren, daltononderwijs en faseonderwijs. Daarnaast hebben zij een school voor speciaal basisonderwijs, een eigen expertisecentrum en een stafbureau. Bij de Vivente-groep werken circa 400 medewerkers en bieden ruim 4000 kinderen hoogwaardig christelijk onderwijs aan.

Vivente heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Kapablo. Graag laten wij een directeur aan het woord over hun ervaringen met Kapablo.

Wat was voor Vivente de reden om te kiezen voor Kapablo?

Alle kinderen verdienen goed onderwijs, maar hoe weet je of je onderwijs goed gegeven wordt? Kapablo geeft dat inzicht op een doordachte, onderbouwde en betrouwbare manier. Het is wat ons betreft een instrument dat op de meest objectieve manier het meest complete inzicht geeft in de lesgevende vaardigheden van de leerkracht.

Hoe heeft Kapablo als ontwikkelinstrument bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs?

Kapablo geeft inzicht!
Als je inzicht krijgt in wat je kan, kan je je kennis delen en een voorbeeld zijn voor anderen. Als je inzicht krijgt in je werkpunten, kan je ook gericht aan het werk en bijvoorbeeld gebruik maken van de expertise van een andere collega. Door Kapablo ontstaat er bij ons een automatische drive om te werken aan eigen vaardigheden, beter willen worden in je vak..omdat de kinderen en jijzelf dat verdienen. En betere leerkrachten, leveren beter onderwijs.

Zou u Kapablo adviseren bij andere scholen en waarom?

Iedere leerkracht verdient het om goed te zijn en beter te worden. Iedere leerling verdient een goede leerkracht die nog beter wil zijn. Met Kapablo realiseer je allebei…wat wil je nog meer!