De Tjongerwerven

De Tjongerwerven, stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, telt 12 basisscholen in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Sinds enige tijd zijn zij enthousiast gebruiker van Kapablo. Graag laten wij Marga Fleer van den Akker, Directeur Primair Onderwijs bij CPO de Tjongerwerven aan het woord over hun ervaringen met Kapablo.

Wat was voor Tjongerwerven de reden om te kiezen voor Kapablo?

We wilden graag een efficiënt en goed systeem om de leraren te kunnen coachen en begeleiden, met een positieve insteek, gericht op ontwikkeling en niet op afrekenen. In onze visie staat dat we alle talenten willen ontplooien en mogelijkheden willen geven tot ontwikkeling. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel. De uitgebreide kijkwijzer in Kapablo biedt mogelijkheden om de groepsleerkrachten te ontwikkelen op een wijze die past bij ieders niveau. Van startbekwaam, naar basisbekwaam tot excellent (vakbekwaam). En op de verschillende deel-onderdelen van het werk in de klas met de kinderen.

Het is een uitgebreid systeem met 9 hoofdgroepen verdeeld in diverse deelgroepen en indicatoren. Er zullen beslist mensen zijn die het systeem te uitgebreid vinden, maar ik vind het juist compleet. Leerkracht zijn is een complex beroep en ik denk dat de meeste elementen met betrekking tot het werk in de klas hier goed in zijn verwerkt.

Een ander groot voordeel vonden we de digitale automatische verwerking. De mogelijkheden die het systeem bood om zowel individuele als groepsoverzichten te maken; in te steken op schooloverzichten, maar ook op aparte vakgebieden.

Hoe heeft Kapablo als ontwikkelinstrument bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs?

De directeuren / auditoren gaan ieder jaar 2x bij alle groepsleerkrachten op bezoek met de kijkwijzer van Kapablo. Ze krijgen daarmee een perfect overzicht van de didactische vaardigheden en de kwaliteit van de individuele leerkrachten en van het totaal op schoolniveau. Aan de hand van deze rapportages kunnen we zowel op individueel niveau sturen als op schoolniveau.

We kunnen de leerkrachten positief stimuleren doordat zij zelf de vooruitgang kunnen zien:

  • Doordat er duidelijk onderscheid is gemaakt tussen start- en basisbekwaam is het instrument stimulerend om jezelf te ontwikkelen. Dit kan gemakkelijk omdat bij alle indicatoren duidelijk staat beschreven welk leerkrachtengedrag we willen zien.
  • De leerkrachten krijgen een duidelijk beeld van wat hun sterke punten zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Soms op een groter geheel en soms zijn het kleine dingetjes die ze gemakkelijk kunnen aanpassen en waarvan ze zich niet bewust waren.

 

De directie heeft dus goede handvatten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, niet alleen op het niveau van de leerkracht maar ook de ontwikkelpunten voor de hele school. Ook op bestuursniveau krijgen we een interessant overzicht van de kwaliteiten van ons personeelsbestand waarover we het met elkaar kunnen hebben en eventuele interventies kunnen bundelen. Natuurlijk altijd met als doel verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Zou u Kapablo adviseren bij andere scholen en waarom?

Jazeker.

Een groot voordeel vind ik dat iedereen binnen het bestuur dezelfde kijkwijzer gebruikt. Hierdoor is het voor leerkrachten duidelijk en is er een zo gelijk mogelijke beoordeling.

De training vooraf aan alle auditoren en de begeleiding op de werkvloer vond ik ook zeer waardevol. Ik heb hier veel van geleerd, terwijl ik toch al gewend was om te kijken met een uitgebreide kijkwijzer door mijn audit training. Naar mijn mening is dit een voorwaarde voor invoering. Tijdens deze trainingsdag heb ik vooral veel gehad aan de structuur die men mij gaf voor het voeren van de gesprekken met de leerkrachten.

Op de site van Kapablo staan ook nog veel documenten ter aanvulling. Deze zijn waardevol voor de startende auditoren en ook ik vind ze fijn als ik even een steuntje in de rug nodig heb.