Voor wie is Kapablo primair

Kapablo voor directeuren

Kapablo helpt schoolleiders bij het objectiveren van hun lesobservaties. Daarnaast biedt het instrument handige tools om ontwikkelgesprekken te voeren met leerkrachten. Geen les is hetzelfde en leraren laten nooit altijd alle facetten van hun vaardigheden zien. Kapablo helpt om de diversiteit van leerkrachten inzichtelijk te maken, zodat er een gesprek over gevoerd kan worden. Zowel op individueel als op teamniveau. Zodoende kan er ook van elkaar geleerd worden.

Kapablo biedt meerwaarde door de veelzijdigheid
Jaap Kort, directeur van twee basisscholen en Kapablo trainer:

Het is de vanzelfsprekende taak van de schoolleiding om te weten wat de kwaliteit van de leraar is. Zowel leraren als directeuren hebben er recht op serieus genomen te worden, feedback te ontvangen en een spiegel voorgehouden te krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Kapablo is een mooie, handzame vaardigheidsmeter die inzicht biedt over het functioneren en het doel van het lesgeven. De resultaten leveren het gesprek op over de vraag waar een leraar goed in is en waar de ontwikkelpunten liggen. Het mooie is dat je van de resultaten een dwarsdoorsnede kunt maken. Als je bijvoorbeeld ziet dat er zeven leraren op Activerende Instructie wat minder scoren, kun je daar in de brede ontwikkeling op inspelen. Ik voel me door dit instrument als directeur gesteund in mijn wens om zo excellent mogelijk onderwijs neer te zetten. Naar mijn mening is het een belangrijke wegwijzer op het pad naar passend onderwijs.

 

KAPABLO voor leraren

Kapablo is bedoeld als ontwikkelinstrument ter stimulering van de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling. De leraar is de belangrijkste spil in het onderwijsproces en heeft recht op goede feedback Èn de mogelijkheid zijn of haar kwaliteiten te verbeteren.

Aan de hand van de observatie en het nagesprek krijgt de leraar een verslag met de waarnemingen tijdens de observatie en een samenvatting van aandachtspunten en opmerkingen.

Anja Baardman, groep 1a
Aan de hand van het uitgebreide meetinstrument Kapablo werd tijdens een regulier ochtendprogramma naar mijn meesterschap gekeken. Na afloop kreeg ik uitgebreide feedback op mijn doen en laten. De verslaggeving aan de hand van de kijkpunten in dit document, samen met de mondelinge feedback, zijn een goede kritische waarneming van de dingen die goed gaan, die nog aandacht nodig hebben en mij uitdagen tot kwalitatief beter onderwijs aan jonge kinderen. Het is een waardevolle ervaring en Kapablo heeft bevestigd dat ik nog elke dag geniet van mijn werk!

 

KAPABLO voor bestuurders

Professionele ontwikkeling is een must. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directeuren en de leraren zelf, maar juist ook van het bestuur. Die moet daar volop de gelegenheid en ruimte toe bieden. Leraren hebben, vooral in deze tijd en samenleving, het recht op ondersteuning bij hun ontwikkeling. Kapablo is het juiste instrument voor professionalisering van leerkracht, school en onderwijs.

“Als leraar maak je het verschil”
Henk ter Wee, voorzitter van het College van Bestuur van Vivente:

‘Met de resultaten van Kapablo kan een bestuurder met de schoolleiding in gesprek gaan over vragen als: waar stuur je op, wat voor keuzes zijn er in de ontwikkeling van je school in relatie tot de ontwikkeling van je individuele leraren. Kapablo gaat uit van eigen kracht. Het is bedoeld voor kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs, maar het voorkomt ook dat we ons laten verrassen door de Onderwijsinspectie. Het instrument biedt vele mogelijkheden: je kunt niet alleen een analyse maken van de individuele leraar, maar ook op schoolniveau en zelfs stichtingbreed. Zo is op alle niveaus te bepalen wat er nodig is voor een optimale kwaliteitsontwikkeling en kun je aanspraak doen op je professionaliteit.”

 

Voor meer referenties ten aanzien van het gebruik van Kapablo kunt u contact met ons opnemen.