Het implementatieproces van Kapablo

U overweegt te gaan werken met Kapablo. Waar moet u dan rekening mee houden?

Onze ervaring heeft uitgewezen dat een goed implementatieproces het succes van Kapablo sterk vergroot. Hoe meer energie is gestopt in de introductie van een dergelijk systeem, hoe succesvoller energieker het gebruik ervan wordt. Over de te nemen keuzen in het implementatietraject adviseren wij u natuurlijk graag. Zo’n advies is maatwerk: geen enkele organisatie kent een gelijke beginsituatie. Toch kent de Kapablo werkwijze wel een aantal basisonderdelen.

Starttraining

Het implementatietraject begint met een starttraining voor alle directeuren/schoolleiders die met Kapablo gaan werken. Tijdens een groepstraining (max 20 personen) van 2 dagdelen krijgen de gebruikers uitleg en instructie over alle facetten van Kapablo en wordt er observatietraining gegeven aan de hand van videobeelden. Deze training verzorgt de eerste kennismaking met zowel het gedachtegoed als de applicatie Kapablo.

Individuele training

Na de starttraining wordt elke observator (bij voorkeur) minimaal twee keer individueel getraind in het observeren van de les aan de hand van Kapablo. Naast training in observeren is er ook veel aandacht voor het voeren van het nagesprek met de leraar. In principe is de observator hierna klaar om aan de slag te gaan. Wanneer de observator er om vraagt, kan aanvullende training worden ingezet. 

Het totaal aan implementatiebegeleiding wordt inzichtelijk gemaakt door onze implementatiepakketten. Hierin wordt onderscheid gemaak tussen BASIS (beperkte begeleiding), PROFESSIONEEL (begeleiding zoals bovenstaand beschreven) en EXCELLENT waarbij de toekomstige gebruiker . De invulling van deze pakketten is gebaseerd op ervaring uit de praktijk en zijn met name bedoeld ter visualisatie van een mogelijk implementatietraject.