Zoek

Kapablo voor directeuren

De directeur is en blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn school. En elke directeur weet het: in het onderwijs is de leerkracht bepalend. Daar ligt de essentie van zijn werk. Daarom is het ook niet wenselijk dat hij of zij deze taak uitbesteedt. Bij Kapablo gaat het om het naar voren halen en ontwikkelen van de eigen kwaliteiten, ook die van de directeur. Al doende en observerende ontdekt men vaak dat er veel meer kwaliteit in een organisatie is dan men dacht. Het is jammer en ook niet meer van deze tijd om die achter gesloten deuren in de klaslokalen te laten.

Directeuren krijgen eerst een theoretische instructie over het werken met de observatielijst en het voeren van nagesprekken. Daarna gaat elke directeur samen met een trainer de eerste audits afnemen. Dit wordt gedaan om ook de observator van feedback te kunnen voorzien. Na die eerste, begeleide observaties, gaat de directeur individueel verder. In overleg kan de directeur gevraagd worden om in het kader van ‘maatjessystemen’ ter introductie van Kapablo te begeleiden bij audits op andere scholen.