Zoek

Kapablo voor besturen

Professionele ontwikkeling is een must. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directeuren en de leerkrachten zelf, maar juist ook van het bestuur. Die moet daar volop de gelegenheid en ruimte toe bieden. Leerkrachten hebben, vooral in deze tijd en samenleving, het recht op ondersteuning bij hun ontwikkeling. Kapablo is het juiste instrument voor professionalisering van leerkracht, school en onderwijs.