Ontwikkeling van professionals en organisatie

Professionele ontwikkeling van leraren

Elke leraar wil het beste onderwijs kunnen bieden aan zijn of haar leerlingen. Om dat te kunnen bereiken is een voortdurende professionele ontwikkeling nodig. Kennis en vaardigheden vragen “onderhoud”. Om dat te bereiken bestaan er veel programma’s. Prof. J. Hattie (Visible Learning, 2009) concludeerde uit meta-analyses dat observatie van in de klas gebruikte methodes en feedback tot de vier meest effectieve manieren behoren om het gedrag van leraren te beïnvloeden. Van dit gegeven maakt Kapablo gebruik. Door lesobservaties aan de hand van onderbouwde kijkwijzers krijgt de leraar gedetailleerde feedback over de mate waarin hij/zij effectief gedrag laat zien tijdens het lesgeven. De feedback is heel specifiek, wat de leraar praktische handvatten geeft om het eigen gedrag bij te sturen. De leraar kan de eigen observaties gedurende een langere periode naast elkaar laten presenteren, om zodoende te volgen of de ingezette ontwikkeling duurzaam is. Met de Kapablo werkwijze legt u een stevige basis voor professionele ontwikkeling van leraren.

Professionele ontwikkeling van scholen en organisaties

Maar met Kapablo als observatie-instrument kunt u zoveel meer dan alleen feedback geven aan leraren. In veel onderwijsorganisaties verdwijnen verslagen van lesobservaties in persoonlijke mapjes van leraren ten behoeve van hun bekwaamheidsdossier. Maar daarmee gaat veel kostbare data verloren voor de totale organisatie. Kapablo biedt mogelijkheden om de verkregen data van lesobservaties op verschillende manieren te vergelijken. Met onze analyse-module kan een schoolleider verschillende invalshoeken kiezen om de kwaliteit van het lesgeven op zijn/haar school te bekijken. De resultaten van individuele lesobservaties gaan niet “verloren”, maar worden benut voor meer inzicht en begrip van het primaire proces op school. Waar liggen de ontwikkelkansen van een team? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van het onderwijs op school? Kapablo benut de data van lesobservaties niet alleen op individueel niveau, maar ook op school- en zelfs op stichtingsniveau om gerichter ontwikkeling in te kunnen zetten.