Zoek

Kapablo Opvang klaar voor gebruik

Kapablo opvang

Vanaf heden is Kapablo Opvang klaar voor gebruik!

Deze observatielijst is ontwikkeld voor het observeren van pedagogisch medewerkers en is o.a. gebaseerd op het Toezichtkader Onderwijsinspectie en het Veldinstrument GGD.

Door gebruik te maken van een leeftijdsfilter (0-2,2-12 en 8-12) worden verschillende observatiepunten binnen de lijst aan- of uitgezet waardoor deze zowel geschikt is voor kinderopvang als voor de Buitenschoolse opvang (BSO).

Bij deze observatielijst hoort een apart diagnosemodel, genaamd R – W. Dit model is opgebouwd vanuit de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven en maakt inzichtelijk hoe de relatie kan worden gelegd tussen de observatielijst en deze 4 basisdoelen.

Om gebruik te kunnen maken van Kapablo Opvang is een aparte licentie benodigd, neemt u contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Share
Tweet