Zoek

6 van 7: Kapablo Opvang

Tot aan de introductie van de nieuwe release van Kapablo onthullen we elke vijf dagen een nieuwe functionaliteit. Vandaag functionaliteit 6 van 7: Kapablo Opvang.

In Kapablo 2.0 is het mogelijk om de observatielijst voor Kinderopvang te gebruiken. Deze lijst is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven en zal in de terugkoppeling ook deze indeling hanteren. De observatielijst is bedoeld voor observatie van de pedagogisch medewerker en kan vergelijkbaar met Kapablo Primair worden gebruikt. Ook binnen Kapablo Opvang kan de medewerker inloggen om de observaties te bekijken en zodoende de professionele ontwikkeling vorm te geven.

Share
Tweet