Zoek

Waarom Kapablo werkt…

In zijn boek “De impact van Leren zichtbaar maken” (2014) beschrijft John Hattie welke interventies een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. De professionele ontwikkeling van leraren dicht hij een algemeen effect toe van 0,62, hetgeen in – wat hij noemt – de “zone van de gewenste effecten” valt.

Overigens blijkt uit onderzoek dat de impact van verschillende professionaliseringsaanpakken nogal verschilt. Vier aanpakken blijken het meest effectief:

  • Observatie van in de klas gebruikte methodes;
  • Micro-teaching
  • Feedback aan de hand van beeld- en geluidopnames
  • Praktijk

Veel lagere effecten werden behaald bij lezingen, discussies, voordoen en gedrukte instructiematerialen.

Daarbij blijkt dat de effecten voor gedragsverandering bij leerkrachten groter waren als:

  • De leermogelijkheden van leraren gespreid waren over een langere tijd;
  • De leraren gedurende hun leerproces aangemoedigd werden hun kennis en vaardigheden zo te ontwikkelen dat de leerlingprestaties verbeterden;
  • Als de professionele ontwikkeling bestaande theorieën en concepten van leraren op de proef stelde. Er was een grote impact als de vorming de leraren uitdaagde om leerstof effectiever aan te leren.

Kapablo heeft als werkwijze al deze elementen in zich en is daarmee een beproefde en onderbouwde aanpak voor het professionaliseren van leraren.

Share
Tweet