Triqs educatief behaalt CRKBO registratie

Sinds heden is de organisatie achter Kapablo, Triqs Educatief, geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Om het keurmerk te behalen is er een audit afgenomen om de kwaliteit van onze organisatie te beoordelen. Bij de audit is gekeken naar de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en de eisen die van hieruit worden gesteld aan de organisatie, de docenten, de voorlichting, contract & betalings- en leveringsvoorwaarden, de uitvoering, examinering en de klachtenregeling.

We zijn verheugd dat de bevindingen positief waren waardoor wij als instelling gecertificeerd zijn. Door deze registratie is het mogelijk om onze trainingen vrij van BTW aan te bieden.

Share
Tweet