Zoek

Training applicatiebeheerder

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren of er behoefte bestaat aan een training voor applicatiebeheerders. Tijdens deze training zal o.a. worden stilgestaan bij de rol als applicatiebeheerder en de mogelijkheden binnen Kapablo, het belang van bescherming van privacy binnen Kapablo en de mogelijkheden daartoe en er wordt geoefend met het afhandelen van verzoeken binnen het taak- en berichtensysteem.

De kosten voor deze training bedragen 150,= per persoon (bij voldoende deelname) en zal centraal in het land worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@triqseducatief.nl

Share
Tweet