Terugverdientijd Kapablo

In de gesprekken die wij hebben met bestuurders van onderwijsinstellingen komt nogal eens de vraag “En wat kost Kapablo ons nu uiteindelijk?” naar voren.

Deze vraag is uiteraard erg logisch, immers er wordt een nieuwe systematiek ingevoerd die geld kost maar ook duidelijk wat oplevert. En hoe kunnen we de afweging maken of het ons genoeg oplevert?

We vinden het belangrijk om deze vraag gesteld te krijgen, maar uiteraard ook om deze te beantwoorden. De voordelen van Kapablo zijn groot. Zo is er o.a. het voordeel van leren observeren, systematisch vastleggen van ontwikkeling van leerkrachten en het verzamelen van stuurinformatie voor zowel de bestuurder als de directeur. Uiteraard kijken we binnen de terugkoppeling van de observaties ook naar de bekwaamheidsniveau’s zoals die in de CAO zijn vastgelegd. En tevens zit hier nog wel een aandachtspunt.

De CAO biedt ruimte voor loonsprongen en dat kan de organisatie financieel onder druk zetten. Daarom is het van groot belang dat op een juiste manier wordt geobserveerd en dat het model om te komen van observatie tot bekwaamheidsniveau (wetenschappelijk) getoetst is. Immers, een verkeerde (te hoog gewaardeerde) observatie heeft financiële consequenties.

Graag leggen wij u uit hoe wij kijken naar het bedrijfseconomische aspect van de invoering van Kapablo, neemt u daartoe contact op met Joost Laninga (laninga@triqs.nl) of Arthur Weynschenk (weynschenk@triqs.nl).

Share
Tweet