Zoek

PCOU nieuwe gebruiker Kapablo primair

PCOU

PCOU Willibrord nieuwe gebruiker van Kapablo Primair.

Stichting PCOU bestuurt 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht. De scholen variëren in omvang van 80 tot 725 leerlingen en hebben samen ruim 8.000 kinderen en ongeveer 1.000 medewerkers.

Het implementatietraject bij PCOU zal in de komende maanden worden vormgegeven. 

Share
Tweet