Zoek

Nieuwe lay-out Kapablo

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe layout van Kapablo. In overleg met onze vormgever is er goed gekeken naar zowel gebruikersvriendelijkheid (waaronder gebruik met een iPad of tablet) als uitstraling en kleurgebruik. Naast de visuele aanpassingen hebben we tevens een aantal functionele toevoegingen gedaan, graag houden we u hiervan op de hoogte. We hopen u binnenkort te kunnen vertellen wanneer deze nieuwe versie beschikbaar is.

Onderstaand een aantal impressies van onze vertrouwde vaardigheidsmeter in een nieuw jasje.

          

Share
Tweet