Search

Nieuwe Kapablo gebruikers

In de afgelopen periode hebben Meer Primair en de Livingstoneschool aangegeven ook te willen gaan starten met Kapablo Primair. We zijn erg blij dat ook zij de meerwaarde zien van het gebruik van Kapablo en voegen hen graag toe aan ons groeiend aantal gebruikers.

In het najaar zal een start worden gemaakt met het implementatietraject van deze – in totaal – 21 scholen.

Share
Tweet