Nieuwe gebruikers Kapablo

Het aantal Kapablo gebruikers groeit gestaag. In de afgelopen periode hebben ook Accentscholengroep, Protestants Christelijke Scholen Voorschoten (PCSV) en Stichting Nijegaast aangegeven met Kapablo aan de slag te gaan. Op dit moment maken 108 scholen, 213 auditoren en 933 leerkrachten gebruik van Kapablo.

We zijn blij met het groeiend aantal gebruikers van Kapablo en doen ons uiterste best de verwachtingen waar te maken.

Share
Tweet