Kapablo en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Bij Kapablo vinden we het ontzettend belangrijk om de privacy van onze gebruikers te respecteren. Daarom willen we duidelijk maken hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken.
Naar aanleiding van de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die binnenkort van kracht gaat in de EU, hebben we wijzigingen gemaakt in ons privacybeleid. De huidige instellingen worden niet gewijzigd, evenals de manier waarop de gegevens worden gebruikt.

Kapablo en de AVG

Binnen de applicatie is de een privacyverklaring opgenomen. Deze is te vinden links onderin het scherm. Het doel van deze privacyverklaring is om inzichtelijk te maken welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we ze beschermen. Ook vind je er informatie over jouw rechten. Onze nieuwe privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Share
Tweet