Zoek

ICT in de klas

Zoals onlangs bleek uit de Vier in balans-monitor 2017 boekt de leraar die varieert met ICT, de beste resultaten. De manier waarop ICT wordt ingezet heeft vooral invloed op de motivatie van leerlingen, de onderwijsprestaties en de mogelijkheid efficiënter les te geven.

Triqs Educatief heeft een aantal workshops ontwikkeld waarbij expliciet wordt gekeken naar de mogelijkheden van digitale media in de lessen, zoals bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Doelstelling van deze workshop is om de mindset van leerkrachten te laten veranderen ten aanzien van het vak wereldoriëntatie in een sterk digitaliserende wereld. Hoe betrek ik digitale media in mijn lessen wereldoriëntatie? Tijdens de workshop worden leerkrachten aan het denken gezet over de betekenis van “wereldoriëntatie”, welke relatie er gelegd kan worden met de 21e eeuwse vaardigheden en krijgen zij praktische tips en handreikingen om digitale media op een pakkende en laagdrempelige manier te gebruiken in hun lessen. Behalve dat leerkrachten uitgedaagd worden hun visie op wereldoriëntatie eens te herzien, kunnen zij met de aangereikte informatie de volgende dag aan de slag in de klas. De workshop heeft een sterk interactief karakter.

Wilt u meer informatie over het gebruik van ICT toepassingen in de klas, of wilt u graag een workshop volgen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Share
Tweet