Zoek

Beoordelingen van het nationale Onderwijs beleid in Nederland 2016

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel. In dit rapport wordt onder andere geconcludeerd: “…. soms hebben observaties geen concrete impact….”

Triqs en Vivente anticipeerden al in 2013 met Kapablo…

Vier op de tien Nederlandse docenten zijn van mening dat de beoordeling en feedback weinig invloed hebben op hun lesgeven. Dit kan zijn omdat de betrokken schoolleiders niet zijn opgeleid om leraren te beoordelen en er weinig formele begeleiding beschikbaar is op de vereiste beoordelingsprocessen.

Schoolbesturen zijn vrij in hun eigen aanpak om de leerkracht te beoordelen in relatie tot de leerkrachtcompetentie en om hier iets voor te ontwikkelen. Sommigen hebben dit bekritiseerd omdat veel observatie instrumenten te vaag zijn. (Onderwijsraad, 2010; OECD, 2014a).

Kapablo heeft dit onderkend en daarom in het observatie instrument de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht, in samenhang met de nieuwe inzichten van John Hattie (Leren zichtbaar maken), centraal gesteld en gebundeld. Dit heeft geresulteerd in een krachtige en uitgebalanceerde waarnemingstool die de kwaliteit op basis van de vaardigheden goed in beeld brengt.

Kapablo helpt hier niet alleen de leerkracht mee, maar kan vereniging breed de kwaliteit van het onderwijs op een effectieve wijze weergeven.

klik hier voor de link naar het volledige onderzoeksrapport.

Share
Tweet