Search

Basisscholen waarschuwen voor groot lerarentekort

Bron: Nu.nl

Er dreigt een nijpend tekort aan juffen en meesters. Daarvoor waarschuwt de PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Over tien jaar is er een tekort van zo’n zevenduizend basisschoolleraren.

De PO-raad maakt de voorspellingen bekend in Trouw. Het tekort wordt volgens de bond werkelijkheid als de overheid niet snel met geld over de brug komt. Al in 2020 zullen scholen in het hele land vacatures niet opgevuld krijgen.

Om dit te voorkomen wil de PO-raad structureel miljoenen euro’s extra hebben voor het onderwijs. Hiermee kunnen lerarensalarissen verhoogd worden en zou het vak van juf of meester aantrekkelijker worden.

Verder is er volgens de raad eenmalig een budget nodig om de gedaalde bekostiging van de overheid te compenseren.

Instroom pabo

Al jaren wordt gewaarschuwd voor een lerarentekort. De dalende instroom op de pabo’s is de belangrijkste oorzaak voor de tekorten. De kwaliteit van de juffen en meesters moet omhoog en dus stellen opleidingen strengere eisen dan voorheen. Maar niet alle studenten lukt het om aan die eisen te voldoen.

Daarnaast verlieten veel jonge leraren het basisonderwijs in de afgelopen jaren, omdat ze maar moeilijk een baan konden vinden. Volgens de PO-raad was er geen geld om deze studenten, met het aankomende lerarentekort in het achterhoofd, alvast aan te nemen.

Ook het met pensioen gaan van de babyboomers is een oorzaak van het nijpende tekort aan leraren op de basisschool.

In 2007 studeerden nog zevenduizend studenten per jaar af aan de pabo. In 2020 zullen dat nog maar 3.500 leerkrachten zijn, zo is de voorspelling.

Share
Tweet